appt第8季澳門站主賽事錢圈分配表

|

APPT Macau Main Event

Date:

May 21-25, 2014

Buyin:

 $25,000 (23,000+2,000)

Players:

494

Prize Pool:

 $11,021,140

WINNERS

Place

Last Name

First Name

Country

 Prize (HKD)

1

 $2,776,000

2

 $1,693,000

3

 $ 940,000

4

 $  737,000

5

 $  575,000

6

 $  464,000

7

 $  355,000

8

 $  273,000

9

 $  198,140

10

Chen

Feng Wen

 $130,000

 

11

Soo Jo

Kim

Korea

 $  130,000

 

12

Christian

Haggart

USA

 $  130,000

 

13

Li

Xudong

China

 $  100,000

 

14

Ma

Haisheng

China

 $  100,000

 

15

Hoang

John

Vietnam

 $  100,000

 

T16

Tian

Hao

China

 $   91,000

 

T16

Wu

Xiongzhen

China

 $   91,000

 

18

Wu

Xue Qian

Australia

 $   82,000

 

19

Manish

Boyat

India

 $   82,000

 

20

Xu

Shu

China

 $   82,000

 

21

Chong

Victor

Malaysia

 $   65,000

 

22

Tran

Linh

Canada

 $   65,000

 

23

Kanaan

Michael

Australia

 $   65,000

 

24

Chainani

Dhanesh Vijay

Singapore

 $   65,000

 

25

Demicki

Daniel

Poland

 $   55,000

 

26

Chen

Jianyu

China

 $   55,000

 

27

Moriyama

Yosuke

Japan

 $   55,000

 

28

Mysieics

Dawid

Poland

 $   55,000

 

29

Ishibashi

Tsuyoshi

Japan

 $   55,000

 

30

Chan

Peter

Hong Kong

 $   55,000

 

31

Yum

Ryan Mingho

Hong Kong

 $   55,000

 

32

Kho

Kitson

Hong Kong

 $   55,000

 

33

Liu

JJ

USA

 $   49,000

 

34

Fam

Kai Yat

Singapore

 $   49,000

 

35

Parisel

Fabien

France

 $   49,000

 

36

Martins

Antonio Domingues de Silva

Macau

 $   49,000

 

37

Hibuse

Emi

Japan

 $   49,000

 

38

Zhu

Shengqing

China

 $   49,000

 

39

Tan

Maurice Wee Teck

Singapore

 $   49,000

 

40

Borghei

Seyed

Iran

 $   49,000

 

41

Yu

Hongxing

China

 $   43,000

 

42

Lee

Hon Cheong

Hong Kong

 $   43,000

 

43

Gu

Guanqun

China

 $   43,000

 

44

Zhou

Steven Yibo

China

 $   43,000

 

45

Chen

Neo Li Han

 $   43,000

 

46

Liu

Qu

China

 $   43,000

 

47

Tollefsen

Henrik

Norway

 $   43,000

 

48

Ajwani

Amit

India

 $   43,000

 

49

Shahane

Girish Vijay

India

 $   38,000

 

50

Szmelcer

Henry

Australia

 $   38,000

 

51

Yea

Joonhee

Korea

 $   38,000

 

52

Chen

Wei

China

 $   38,000

 

53

Fu

Zhongshan

China

 $   38,000

 

54

Zheng

Alvan Yifan

China

 $   38,000

 

55

Chong

Yeow Chung

Singapore

 $   38,000

 

56

Han

Yu

China

 $   38,000

 

57

Hoyez

Sebastien

France

 $   38,000

 

58

Cultreri

Franco

Italy

 $   38,000

 

59

Fujiya

Yoichi

Japan

 $   38,000

 

60

Wong

Nicole Ki

Hong Kong

 $   38,000

 

關于本文

This page contains a single entry by Staff published on 2014年五月25日 02:34.

APPT第8季澳門站主賽事Day3賽事報導 was the previous entry in this blog.

APPT第8季澳門站主賽事Final Table賽事報導 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.